Polityka jakości

Na każdym etapie produkcji spełniamy wszelkie wymogi prawne i organizacyjne związane z uprawą warzyw i owoców miękkich.

Podczas produkcji oraz zbiorów zachowujemy standardy jakościowe i higieniczne zgodne z wymaganiami dla prowadzonej produkcji. Jesteśmy pod stałą kontrolą instytucji odpowiedzialnych za kontrolę sektora owocowo-warzywnego. Dysponujemy wymaganymi pozwoleniami na prowadzoną produkcję.